Textiel inzamelen als sociaal ondernemerschap

Sociaal ondernemerschap is een bijzondere vorm van ondernemerschap, omdat de onderneming en het succes ervan geen doel op zich vormen, maar een middel om goede zaken te bewerkstelligen in de wereld. In die zin is een sociaal ondernemer dus zowel anders als vergelijkbaar met een goed doel. Een voorbeeld van zo’n sociaal ondernemer is Sympany. Zij zamelen oud textiel (met name kleding) in, die ze vervolgens doorverkopen aan nationale en internationale afnemers. Met dit geld zijn ze vervolgens in staat zowel de onderneming te financieren als allerlei relevante projecten op te zetten om mensen en ondernemers in derdewereldlanden op te leiden, vaardigheden aan te leren en op die manier zelfredzamer te maken als ondernemers en zelfstandigen.

Geschiedenis en toekomst

Op www.sympany.nl vind je allerlei informatie over deze onderneming. Onder andere over hun geschiedenis: ze zijn in 2015 ontstaan uit een fusie tussen Humana en KICI, die respectievelijk bestonden sinds 1986 en 1975. Ze zetten dus een trotse traditie voort als sociaal ondernemers, volgens hedendaagse ideeën van innovatie, zelfredzaamheid en duurzaamheid. Zo helpen ze mensen in Malawi, Angola, Congo en India een zelfstandiger bestaan als ondernemer op te bouwen. Kijk voor meer informatie op www.sympany.nl.